Z-kullen från start

Z-kullen!

Född 150512. Bilderna från dag 1 finns på flik "Nedkomsten"

150515. Tre dagar gamla och navelsträngen har släppt.

150516. I "grisalampans" röda sken och fyra dagar gamla.

Samtliga har ökat i vikt och fortsätter att öka i vikt med 40-60 g per dygn.

150518. Sex dagar gamla. Idag tränger vi djupare in i ätningsteknikens finesser.

150519. kl 12; Zixten, kl 15; Zita, kl 18; Zeven och kl 21; Lukaz.

150524. Det går lite stappligt. Men upp på alla fyra kommer alla. Vad vi nu kan vänta oss är att de snabbt blir skickliga och att framsidan av valplådan snart måste höjas.

Tel: +46 413 256 60

Epost: per.mikael@tidservice.se

Eva & Per Mikael Sternberg

Brisvägen 4, 243 35 HÖÖR